Cún Con Học Thành Ngữ 4

Thành ngữ 4: Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm

1.    Vắng chủ nhà gà mọc đuôi tôm

-       Thành ngữ nầy con biết rõ nhất, không những biết ý nghĩa của nó mà con còn biết cả nghĩa đen của nó nữa đó mẹ. Ý nghĩa của nó: khi cha mẹ vắng nhà, con cái nghịch phá đồ đạc tùm lum trong nhà. Còn nghĩa đen thì… mẹ có nhớ hồi ông bà ngoại còn ở Việt Nam không, lúc con với mẹ về thăm ông bà ngoại đó?

-       Mẹ nhớ rồi nhưng nó liên quan gì với nghĩa đen của thành ngữ nầy?

-       Lúc đó con mới biết gà mọc đuôi tôm là như thế nào. Gà con được chừng hơn 1 tháng, ở đuôi có lú (nhú) ra mấy cái lông cứng trông giống như đuôi con tôm, gọi là "gà lú đuôi tôm". Giai đoạn nầy gà phá khiếp lắm, nếu chủ nhà mà đi vắng thì nó vô nhà bới tung toé luôn đó.

-       Con gái của mẹ giỏi quá ha! Nhưng mẹ vẫn thắc mắc làm sao con biết rõ nghĩa đen nầy quá vậy?

-       Hihihih thì bà ngoại nói với lại chỉ cho con. Nhưng có một câu hỏi bà ngoại không trả lời mà con la con là cứ hỏi những câu thàm thàm không à!

-       Câu đó là câu gì?

-       Con hỏi nếu bà hoặc ông không đi đâu hết, cứ ở nhà cả ngày thì mấy con gà nầy không mọc đuôi tôm hả? Nhân đây mẹ trả lời con luôn đi.

-       Chủ có ở nhà hay đi vắng thì gà vẫn cứ mọc đuôi tôm con à. Vấn đề ở đây là câu thành ngữ chúng ta dung sai, rồi làm cho nó khó hiểu về nghĩa đen còn nghĩa bóng thi hầu như ai cũng hiểu. Thành ngữ đúng: Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm.

2.    Vắng chủ nhà gà vọc niêu tôm

a.    Ý nghĩa: hễ người lớn đi vắng, thì con nít tha hồ chơi đùa nghịch phá; hễ chủ đi vắng thì người làm ngồi chơi, bỏ bê công việc...

b.    Nghĩa đen: khi chủ nhà vắng nhà (không có người trông coi nhà) thì gà có cơ hội vô nhà bếp phá phách, đào bới, vọc phá làm đổ nồi niêu xoong chảo...

 

Kỳ tới: Nghèo rớt mồng tơi

Cún Con

Các thành ngữ đã đăng

Kỳ 1: Con ông cháu cha
Kỳ 2: Ăn vóc học hay
Kỳ 3: Dùi đục chấm mắm cáy
Kỳ 5: Nghèo rớt mồng tơi
Kỳ 6: Có thực mới vực được đạo
Kỳ 7: Mẹ tròn con vuông