Cáo phó

Báo tin bà Anna Nguyễn thị Cúc

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh

BBT binhgia.net


BÁO TIN


Bà Anna

 NGUYỄN THỊ CÚC

(tên thường gọi là bà Hoạt)


Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1931

Nguyên quán Nghệ An 

Đã từ trần vào lúc 3 giờ 10, ngày 11 tháng 6 năm 2024 

Tại hàng 8, Giáo Họ Đông Yên


HƯỞNG THỌ 93 TUỔI CHƯƠNG TRÌNH LỄ AN TÁNG


NGHI THỨC VIẾNG VÀ LÀM PHÉP

Vào lúc 19 giờ 00, ngày 11 tháng 6 năm 2024


NGHI THỨC NHẬP QUAN

Vào lúc ngày 13 tháng 6 năm 2024


NGHI THỨC ĐỘNG QUAN

Vào lúc 04 giờ 00, ngày 13 tháng 6 năm 2024


THÁNH LỄ AN TÁNG

Cử hành vào lúc 4g45 Tại Thánh đường Giáo xứ Vinh Châu

Sau đó linh cữu được đưa đi an táng tại Nghĩa Trang Gíao xứ Vinh Châu


Xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn Anna sớm hưởng nhan thánh Chúa


About Quốc Huy

0 comments:

Đăng nhận xét

Được tạo bởi Blogger.